Slunce a zlato

Slunce a zlato provází lidskou společnost od nepaměti. Podle toho,  jak lidé dokázali využívat energii slunce a moc zlata, stávali se tito průvodci pomocníky při rozvoji celé společnosti. Postupné zdokonalování se ve využívání sluneční energie dopadající na naší planetu pomáhalo lidem usnadňovat si řadu činností vedoucích ke zvyšování komfortu života nebo vedoucích k úsporám za energie potřebné pro daný styl života.

Zlato připomínalo lidem slunce nejen barvou a třpytivým teplým leskem, ale  pro řadu  z nich i svou nedosažitelností. Nesnadný způsob získávání zlata, jeho vlastnosti a omezené množství ve srovnání s jinými surovinami jakoby od nepaměti předurčovali jeho využití jako univerzální akumulátor aktuálních přebytků ať již formou šperku nebo platidla, udržujícího v sobě hodnotu práce dané doby,  nepodléhající žádným znehodnocujícím vlivům , vždy a všude směnitelnou.

Zaměření firmy A B Q spol. s r.o. je na realizaci a servis technologických celků vedoucích k využití energie ze slunce a to jak přímo výrobou elektrické energie (fotovoltaické elektrárny),  tak i zužitkováním tepelné energie k ohřevu teplé užitkové vody nebo k vytápění objektů (solární sety a tepelná čerpadla). Kromě technických činností provozuje firma i činnosti obchodní a dokáže pomoci svým klientům řešit dlouhodobou akumulaci nejen z úspor energií do „baterii“ ze zlatých mincí.

Od roku 2012 se firma připojuje k myšlence Evropských dnů Slunce, které  úspěšně podporují využití volného a neomezeného zdroje obnovitelné energie, který je dostupný všude a pro každého a jenž je možné využít k výrobě elektřiny stejně tak jako k vytápění a chlazení. Přijďte si prohlédnout obnovitelné zdroje energie zblízka! Ať již na našich instalacích ve vodácké lokalitě u řeky Berounky nebo na dalších akcích partnerů akce