FVE Rakolusky

FVE Rakolusky

První samostatně realizovaná fotovoltaická elektrárna společností ABQ spol. s r.o. se nalézá na střeše objektu  v areálu Na Rybárně v Rakoluskách v údolí řeky Berounky.
Datum realizace: 13.3.2010
Datum připojení na distribuční síť: 24.5.2010
Maximální výkon: 30kW
Použitá technologie: FVE panely – Canadian Solar
střídače – Fronius IG Plus

Střídače FVE